Medlemsportalen

I Medlemsportalen finner du oversikt over sin samlede opptjening i BKP. Du kan søke om pensjon og sende meldinger om endringer. Du finner også pensjonskalkulatoren her. Alt av kommunikasjon som tidligere ble sendt pr post blir nå tilgjengelig i Medlemsportalen.

Registrer din e-postadresse i Medlemsportalen

slik at du får melding på e-post når BKP har lagt ut et nytt dokument/brev til deg

For personer som er født til og med 1962:

Pensjonskalkulator er tilgjengelig slik at du kan beregne din fremtidige pensjon.

 

For personer som er født i 1963 og senere:

Du vil opparbeide pensjonsrettigheter i ny ordning fra og med 2020.

Pensjonskalkulator er tilgjengelig slik at du kan beregne din fremtidige pensjon.