Medlemsportalen

Her kan du logge inn på medlemsportalen og få en mer delaljert oversikt over din samlede opptjening i BKP. Du finner også pensjonskalkulatoren her.

Registrer din e-postadresse i Medlemsportalen

slik at du får melding på e-post når BKP har lagt ut et nytt dokument/brev til deg

For personer som er født til og med 1953:
Pensjonsprognosen bygger på dagens samordningsregler.

 

For personer som er født i 1954 – 1958:
Pensjonsberegningen tar ikke hensyn til de nye samordningsreglene som ble vedtatt i juni 2018. Inntil videre bygger pensjonsprognosen på dagens samordningsregler.

Det vil komme kalkulator på vår nettside etter hvert som regler og teknisk løsning blir klar.

 

For personer som er født i 1959 – 1962:
Det vil komme kalkulator på vår nettside etter hvert som regler og teknisk løsning blir klar.

 

For personer som er født i 1963 og senere:

Du vil opparbeide pensjonsrettigheter i ny ordning fra og med 2020.

Det vil komme kalkulator på vår nettside etter hvert som regler og teknisk løsning blir klar, i god tid før første tidspunkt for uttak av pensjon etter ny ordning.