Medlemsportalen

Her kan du logge inn på medlemsportalen og få en mer delaljert oversikt over din samlede opptjening i BKP. Du finner også pensjonskalkulatoren her.

For personer som er født til og med 1953:
Pensjonsprognosen bygger på dagens samordningsregler.

 

For personer som er født i 1954 – 1958:
Pensjonsberegningen tar ikke hensyn til de nye samordningsreglene som ble vedtatt i juni 2018. Inntil videre bygger pensjonsprognosen på dagens samordningsregler.

Pensjonsberegningen vil fra 2019 ta med de nye samordningsreglene.

 

For personer som er født i 1959 – 1962:
Det gis ingen pensjonsberegning da denne ikke er oppdatert med de nye samordningsreglene og garantiene vedtatt i juni 2018.

Pensjonsberegningen vil fra 2019 ta med de nye samordningsreglene og garantiene.»

 

For personer som er født i 1963 og utover:
Det gis ingen pensjonsberegning da du fra og med 2020 vil opparbeide nye pensjonsrettigheter i ny ordning. Alle endringene i forbindelse med ny ordning er ikke vedtatt ennå. Det vil samtidig komme flere endringer som vil påvirke din pensjon.

Det er foreløpig ingen tidsplan for når en beregning vil la seg utføre for deg.