Regelverk

Regelverket for pensjon fremgår av Sentral generell særavtale (SGS 2020).

SGS 2020 finner du på nettsidene til KS – kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon.

 

Lenke til SGS 2020

Lenke til Særavtale for pensjonsordninger for Den norske kirke

Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven)