Vedtekter

Vedtektene våre finner du i vedlegg 4 og 5 i Hovedtariffavtalen.

Hovedtariffavtalen finner du på nettsidene til KS – kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon.

 

Lenke til Hovedtariffavtalen KS

Lenke til Hovedtariffavtalen KA

Lenke til KS – arbeidsrettens dom

Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven)