Om tjenestepensjon

Tjenestepensjon er pensjon du får i tillegg til folketrygd. Når du er medlem i tjenestepensjonsordningen i Bergen kommunale pensjonskasse eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger, trekkes det 2 % av lønnen din. Dette er med på å finansiere pensjonsutbetalingen når du tar ut alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon. Tjenestepensjonsordningen i Bergen kommunale pensjonskasse er dermed både sparing til alderdom og forsikring, dersom du skulle bli for syk til å fortsette arbeidet ditt eller i verste fall gå bort.

Størrelsen på tjenestepensjonen utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget ved 100 % stilling i  30 år. Pensjonsgrunnlaget er som hovedregel den lønnen man har når man fratrer med alderspensjon eller uførepensjon. Dersom du har vært medlem i offentlige pensjonsordninger i mindre enn 30 år eller har arbeidet deltid, vil pensjonen bli redusert i forhold til full pensjon.

Født før 1954
Du kan bruke pensjonskalkulatoren for beregning av din fremtidige pensjon. Logg inn i Medlemsportalen.

Regelendringer for medlemmer født i 1954 – 1962

Er du født i perioden 1954 – 1958 
Du kan bruke pensjonskalkulatoren for beregning av din fremtidige pensjon. Logg inn i Medlemsportalen.

Er du født i perioden 1959 – 1962
Du kan bruke pensjonskalkulatoren for beregning av din fremtidige pensjon. Logg inn i Medlemsportalen.

Ny offentlig tjenestepensjon fra 01.01.2020 for medlemmer født i 1963 og senere

Er du født mellom 1963 – 1967 gjelder disse reglene

Er du født mellom 1968 – 1970 gjelder disse reglene

Er du født i 1971 eller senere gjelder disse reglene

 

 

Mottakere av alderspensjon og AFP kan jobbe i forbindelse med koronaepidemien. Mer informasjon finner du her.