Om tjenestepensjon

Tjenestepensjon er pensjon du får i tillegg til folketrygd. Når du er medlem i tjenestepensjonsordningen i Bergen kommunale pensjonskasse eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger, trekkes det 2 prosent av lønnen din. Dette er med på å finansiere pensjonsutbetalingen når du tar ut alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon. Tjenestepensjonsordningen i Bergen kommunale pensjonskasse er dermed både sparing til alderdom og forsikring, dersom du skulle bli for syk til å fortsette arbeidet ditt eller i verste fall gå bort.

Størrelsen på tjenestepensjonen utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 100 % stilling i  30 år. Pensjonsgrunnlaget er som hovedregel den lønnen man har når man fratrer med alderspensjon eller uførepensjon. Dersom du har vært medlem i offentlige pensjonsordninger i mindre enn 30 år eller har arbeidet deltid, vil pensjonen bli redusert i forhold til full pensjon.

Født før 1954
Hvis du er født i 1953 eller tidligere kan du få en serviceberegning av pensjon på medlemsportalen.

 

Regelendringer for medlemmer født i 1954 – 1962

Er du født i perioden 1954 – 1958
Inntil videre vil du få en serviceberegning i medlemsportalen som bygger på «gamle» samordningsregler.  Det antas at pensjonsberegningen i medlemsportalen vil ta med de nye reglene fra årsskiftet 2019/2020.

Er du født i perioden 1959 – 1962
Det vil komme kalkulator på vår nettside etter hvert som regler og teknisk løsning blir klar. Pr i dag antas det at medlemsportalen fra årsskiftet 2019/2020 vil ta med nye regler i pensjonsberegningen.

Ny offentlig tjenestepensjon fra 01.01.2020 for medlemmer født i 1963 og senere

Er du født mellom 1963 – 1967 gjelder disse reglene

Er du født mellom 1968 – 1970 gjelder disse reglene

Er du født i 1971 eller senere gjelder disse reglene

 

Personvernerklæring

Bergen kommunale pensjonskasse følger bestemmelsene i lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrifter. Les mer om BKPs personvernerklæring her: