Om tjenestepensjon

Tjenestepensjon er pensjon du får i tillegg til folketrygd. Når du er medlem i tjenestepensjonsordningen i Bergen kommunale pensjonskasse eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger, trekkes det 2 % av lønnen din. Dette er med på å finansiere pensjonsutbetalingen når du tar ut alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon. Tjenestepensjonsordningen i Bergen kommunale pensjonskasse er dermed både sparing til alderdom og forsikring, dersom du skulle bli for syk til å fortsette arbeidet ditt eller i verste fall gå bort.

Du kan bruke pensjonskalkulatoren for beregning av din fremtidige pensjon. Logg inn i Medlemsportalen.

Nærmere om reglene

 

Er du født i perioden 1954 – 1958 

Er du født i perioden 1959 – 1962

Er du født mellom 1963 – 1967

Er du født mellom 1968 – 1970

Er du født i 1971 eller senere