Utbetaling fra BKP

Tidspunkt for utbetaling fremgår av oversikten. For å se din utbetaling logg inn i Medlemsportalen

Utbetalingsdatoer vedrørende pensjon for 2023:

Januar Fredag 20.01.2023
Februar Mandag 20.02.2023
Mars Mandag 20.03.2023
April Torsdag 20.04.2023
Mai Mandag 15.05.2023
Juni Mandag 12.06.2023
Juli Torsdag 20.07.2023
August Fredag 18.08.2023
September Onsdag 20.09.2023
Oktober Fredag 20.10.2023
November Mandag 20.11.2023
Desember Mandag 11.12.2023

Skjema – Kontonummer for overføring av pensjon. Skjema må underskrives og sendes til BKP.

 

Behandling av personopplysninger

Personvernerklæring