Utbetaling fra BKP

Tidspunkt for utbetaling fremgår av oversikten. For å se din utbetaling logg inn i Medlemsportalen

Skattetrekk i juni og desember

Uførepensjon har ikke skattetrekk i juni og halv skatt i desember,

Utbetalingsdatoer vedrørende pensjon for 2024:

Januar Fredag 19.01.2024
Februar Tirsdag 20.02.2024
Mars Onsdag 20.03.2024
April Fredag 19.04.2024
Mai Onsdag 15.05.2024
Juni Onsdag 12.06.2024
Juli Fredag 19.07.2024
August Tirsdag 20.08.2024
September Fredag 20.09.2024
Oktober Fredag 18.10.2024
November Onsdag 20.11.2024
Desember Onsdag 11.12.2024

Du kan endre ditt bankkontonummer i medlemsportalen eller ved å fylle ut skjema. Skjema må underskrives og sendes til BKP.

 

Behandling av personopplysninger

Personvernerklæring