Utbetaling fra BKP

Tidspunkt for utbetaling fremgår av oversikten. For å se din utbetaling logg inn i Medlemsportalen

Utbetalingsdatoer vedrørende pensjon for 2021:

Januar Onsdag 20.01.2021
Februar Fredag 19.02.2021
Mars Fredag 19.03.2021
April Tirsdag 20.04.2021
Mai Onsdag 12.05.2021
Juni Fredag 11.06.2021
Juli Tirsdag 20.07.2021
August Fredag 20.08.2021
September Mandag 20.09.2021
Oktober Onsdag 20.10.2021
November Fredag 19.11.2021
Desember Fredag 10.12.2021

Skjema – Kontonummer for overføring av pensjon. Skjema må underskrives og sendes til BKP.

 

Behandling av personopplysninger

Personvernerklæring