Utbetaling fra BKP

Tidspunkt for utbetaling fremgår av oversikten. For å se din utbetaling logg inn i Medlemsportalen

Utbetalingsdatoer vedrørende pensjon for 2020:

Januar Mandag 20.01.2020
Februar Torsdag 20.02.2020
Mars Fredag 20.03.2020
April Mandag 20.04.2020
Mai Fredag 15.05.2020
Juni Fredag 12.06.2020
Juli Mandag 20.07.2020
August Torsdag 20.08.2020
September Fredag 18.09.2020
Oktober Tirsdag 20.10.2020
November Fredag 20.11.2020
Desember Fredag 11.12.2020

Skjema – Kontonummer for overføring av pensjon. Skjema må underskrives og sendes til BKP.

 

Behandling av personopplysninger

Personvernerklæring