Utbetaling fra BKP

Tidspunkt for utbetaling fremgår av oversikten. For å se din utbetaling logg inn i Medlemsportalen

Utbetalingsdatoer vedrørende pensjon for 2022:

Januar Torsdag 20.01.2022
Februar Fredag 18.02.2022
Mars Fredag 18.03.2022
April Onsdag 20.04.2022
Mai Mandag 16.05.2022
Juni Fredag 10.06.2022
Juli Onsdag 20.07.2022
August Fredag 19.08.2022
September Tirsdag 20.09.2022
Oktober Torsdag 20.10.2022
November Fredag 18.11.2022
Desember Fredag 09.12.2022

Skjema – Kontonummer for overføring av pensjon. Skjema må underskrives og sendes til BKP.

 

Behandling av personopplysninger

Personvernerklæring