Utbetaling fra BKP

Fra september 2016 sender ikke BKP lenger pensjonsslipp/utbetalingsmeldinger i posten til pensjonister. Informasjon om din utbetaling finner du ved å logge deg på Medlemsportalen. Her vil du finne dine lønnslipper.

Fra 01.01.2018 er det utført en endring av formatet på elektronisk skattekort som AltInn leverer på vegne av skatteetaten. Endringen har ført til at de respektive lønnsleverandører har måtte tilpasse sine systemer i forhold til dette.

Det er avdekket at tekst, og diverse informasjon på lønnsslippen ikke er formatert korrekt, samt at noe informasjon mangler «Skatt%» for eksempel. Videre ser vi at Ekstra skattetrekk er beskrevet som «ExtraTaxDeduction».

Vi beklager på det sterkeste de ulemper dette medfører for dere.

Utbetalingsdatoer vedrørende pensjon for 2019:

Januar Fredag 18.01.2019
Februar Onsdag 20.02.2019
Mars Onsdag 20.03.2019
April Fredag 12.04.2019
Mai Onsdag 15.05.2019
Juni Onsdag 12.06.2019
Juli Fredag 19.07.2019
August Tirsdag 20.08.2019
September Fredag 20.09.2019
Oktober Fredag 18.10.2019
November Onsdag 20.11.2019
Desember Torsdag 12.12.2019

Skjema – Kontonummer for overføring av pensjon. Skjema må underskrives og sendes til BKP.

 

Behandling av personopplysninger

Personvernerklæring