Medlemsfordeler

Gode betingelser på lån og forsikringer

Pensjonskasseforeningen har inngått avtale med Storebrand som innebærer at Storebrand tilbyr gode betingelser på lån og forsikringer til rettighetshavere i pensjonskasser. Bergen kommunale pensjonskasse er tilknyttet Pensjonskasseforeningen og kan dermed tilby våre rettighetshavere disse medlemsfordelene.

Rettighetshavere i pensjonskassen er for øvrig følgende personer;
• Aktive medlemmer
• Personer med oppsatte rettigheter (tidligere ansatte i kommunen/øvrige       medlemsforetak)
• Pensjonister, inkludert alder, uføre og AFP

 

All dialog og saksbehandling vil være mellom Storebrand og den enkelte rettighetshaver.

Når kundeforhold for et produkt er etablert med Storebrand endres ikke betingelsene på dette produktet av at personen ikke lenger er rettighetshaver i pensjonskassen.

Ved å trykke på linken til Storebrand kommer du rett inn til Storebrands hjemmeside for dette tilbudet.