Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) ble opprettet 1. januar 1907 med det formål å yte pensjon til medlemmene. Under de ulike menyvalgene finner du informasjon om vår investeringspolicy, informasjon om medlemskap, ulike pensjonsformer, vilkår for lån og vedtekter. BKP er en selveiende juridisk enhet med egen regnskapsføring og eget styre utpekt av bystyret i Bergen. BKP er et pensjonsforetak under tilsyn av Finanstilsynet.

Aktuelt

Ny AFP for deg som er født i 1963 er vedtatt

Les mer

Neste utbetaling for pensjon er onsdag 12.06.2024.

Se oversikt over utbetalingsdatoer her

Skatt i juni

  • Uførepensjon har ikke skattetrekk i juni.
  • Alderspensjon, AFP, og etterlattepensjon har vanlig skattetrekk i juni.
  • Hvis du har kildeskatt trekkes det skatt alle måneder i året.

 

G-regulering av pensjoner 2024

Stortinget vedtar nytt grunnbeløp(G) som gjelder fra 1. mai innen utgangen av mai måned.

Bergen kommunale pensjonskasse vil i juli måned utbetalte G-regulerte pensjoner med etterbetaling fra 1. mai.