Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) ble opprettet 1. januar 1907 med det formål å yte pensjon til medlemmene. Under de ulike menyvalgene finner du informasjon om vår investeringspolicy, informasjon om medlemskap, ulike pensjonsformer, vilkår for lån og vedtekter. BKP er en selveiende juridisk enhet med egen regnskapsføring og eget styre utpekt av bystyret i Bergen. BKP er et pensjonsforetak under tilsyn av Finanstilsynet.

Informasjon om investeringer i Russland

 

Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) kan gi følgende informasjon om pensjonskassens investering i russiske selskaper.

BKP er investert i to fond som igjen har aksjer i russiske selskaper. BKP sin indirekte investering i russiske selskaper gjennom disse fondene utgjør i overkant av 2 millioner kroner.

 

Investeringene i fondene er totalt 419 millioner i TT Global Emerging Market Equity og 51 millioner i Nordea Emerging Stars. Forvalterne opplyser at de har hhv 0,5 % og 0,04 % av porteføljen investert i de russiske selskapene.

 

BKP har hatt kommunikasjon med forvalterne av fondene om de russiske investeringene. Forvalterne opplyser at de vil selge seg ut av russiske selskaper. Dette er i samsvar med BKP sine ønsker om ikke å være investert i russiske selskaper. Pensjonskassen kan dermed fortsatt være investert i fondene, som har brede investeringsmandater rettet mot fremvoksende økonomier.