Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) ble opprettet 1. januar 1907 med det formål å yte pensjon til medlemmene. Under de ulike menyvalgene finner du informasjon om vår investeringspolicy, informasjon om medlemskap, ulike pensjonsformer, vilkår for lån og vedtekter. BKP er en selveiende juridisk enhet med egen regnskapsføring og eget styre utpekt av bystyret i Bergen. BKP er et pensjonsforetak under tilsyn av Finanstilsynet.

Aktuelt

Ny AFP for deg som er født i 1963 er vedtatt

Pensjonskalkulatoren til BKP gir en prognose for AFP beregning. Men det understrekes at det er en rekke vilkår som må oppfylles for å kunne ta ut en AFP. Hvilke vilkår som må være oppfylt kan du lese mer om her.

Pensjonskalkulatoren finner du her.

Neste utbetaling for pensjon er fredag 19.07.2024.

Se oversikt over utbetalingsdatoer her

 

G-regulering av pensjoner 2024

Stortinget har vedtatt nytt grunnbeløp (G), ny G fra 1. mai 2024 blir  kroner 124 028.

Bergen kommunale pensjonskasse vil i juli måned utbetale G-regulerte pensjoner med etterbetaling fra 1. mai.