Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) ble opprettet 1. januar 1907 med det formål å yte pensjon til medlemmene. Under de ulike menyvalgene finner du informasjon om vår investeringspolicy, informasjon om medlemskap, ulike pensjonsformer, vilkår for lån og vedtekter. BKP er en selveiende juridisk enhet med egen regnskapsføring og eget styre utpekt av bystyret i Bergen. BKP er et pensjonsforetak under tilsyn av Finanstilsynet.

Vi trenger din e-postadresse

Bergen kommunale pensjonskasse går over til elektronisk kommunikasjon i Medlemsportalen. Her sender vi viktig informasjon om ditt medlemskap og rettigheter i tjenestepensjonsordningen. Registrer din e-postadresse i Medlemsportalen. Slik at du får melding på e-post når vi har lagt ut nytt dokument/brev til deg.

Takk for at du registrerer deg!