Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) ble opprettet 1. januar 1907 med det formål å yte pensjon til medlemmene. Under de ulike menyvalgene finner du informasjon om vår investeringspolicy, informasjon om medlemskap, ulike pensjonsformer, vilkår for lån og vedtekter. BKP er en selveiende juridisk enhet med egen regnskapsføring og eget styre utpekt av bystyret i Bergen. BKP er et pensjonsforetak under tilsyn av Finanstilsynet.

Aktuelt Koronavirus

Bergen kommunale pensjonskasse har midlertidig stengt kontoret for publikum. Driften av pensjonskassen går som normalt og kontakt oppnås per telefon 55 54 65 50 eller på epost pensjonskassen@bergenkp.no. Årsak til midlertidig stenging av kontoret er myndighetenes henstilling om å gjøre smittereduserende tiltak i forbindelse med Koronaviruset. Det vises til nettsider med informasjon  på www.regjeringen.no og www.fhi.no

 

Mottakere av alderspensjon og AFP kan jobbe i forbindelse med Koronakrisen uten å tape pensjon

Gjelder fra 17.03.2020 til 01.01.2022. Mer informasjon finner du her.

Vi trenger din e-postadresse

Bergen kommunale pensjonskasse går over til elektronisk kommunikasjon i Medlemsportalen. Her sender vi viktig informasjon om ditt medlemskap og rettigheter i tjenestepensjonsordningen. Vi får din e-postadresse fra kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR). Vær oppmerksom hvis din e-postadresse er registrert på flere personer (familie, verge) slik at disse blir varslet om meldinger. Oppdater din kontaktinformasjon i KRR https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon.

Takk for at du registrerer deg!