Bergen kommunale pensjonskasse

Redaktør: Bjørn Eknes   Teknisk ansvarlig: Dung Nguyen

   Adresse: Olav Kyrres gate 22, 6 etasje

   Postadresse: Postboks 860 Sentrum, 5807 Bergen

   Telefon: 55 54 65 50

   Telefonen besvares: Mandag til fredag fra kl. 08.30 – 15.00 (01.04. – 30.09.) og fra kl. 08.30 – 15.30 (01.10. – 31.03.)

Besøkstid kontor: Mandag til fredag fra kl.09.00 – 14.00

Epost: pensjonskassen@bergenkp.no