Om alderspensjon

Alderspensjonen fra offentlig tjenestepensjonsordning er livslang.

 

Alle medlemmer som er født 1962 og eldre kan ta ut alderspensjon fra 67 års alder. Du må fratre stillingen din for å starte uttak av alderspensjon. Du må også ta ut alderspensjon fra folketrygden (NAV) for å få alderspensjon fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) fra du er 67 år. Pensjonen blir beregnet utfra din medlemstid og full opptjeningstid er 30 år.

Har du særaldersgrense og aldersgrensen din er 65 år eller 60 år, kan du fratre med alderspensjon tre år før aldersgrensen dersom summen av alderen din og årene du har vært medlem av offentlige tjenestepensjonsordninger, er 85 år eller mer.

Du kan også fortsette i stillingen din ved oppnådd særaldersgrense og ta ut alderspensjon fra et senere tidspunkt.

Dersom du fortsetter å jobbe i offentlig sektor på ordinære lønnsvilkår (ikke pensjonistlønn) etter at du er fylt 67 år, er det viktig å være oppmerksom på at dette kan påvirke den totale pensjonsutbetalingen du får fra tjenestepensjonsordningen på en negativ måte. Dette gjelder også hvis du meldes ut av ordningen, for så å meldes inn igjen i en kortere eller lengre periode. Vi anbefaler deg å kontakte BKP for å få nærmere informasjon hvis det aktuelt for deg å jobbe etter fylte 67 år.

Hvis du har inntekt i tillegg til at du mottar alderspensjon fra BKP, har du i henhold til SGS 2020 meldeplikt til oss. Innholdet i meldeplikten er at du må melde fra skriftlig om inntekt direkte til BKP.

Alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår etter avtale med sin arbeidsgiver. Arbeid på slike vilkår betyr ikke noe for alderspensjonen fra Bergen kommunale pensjonskasse og gir heller ikke rett til medlemskap i offentlig.

 

Alle medlemmer som er født 1963 og yngre kan ta ut alderspensjon fra 62 års alder. Du kan ta ut pensjon og fortsette i stillingen din.

Du beholder opptjeningen du hadde før 1. januar 2020 i den gamle ordningen (bruttoordningen), og pensjonen for denne perioden blir beregnet utfra medlemstid.

Fra 1. januar 2020 tjener du opp påslagspensjon ved at fastsatt prosent av lønnen tilføres en pensjonsbeholdning for tjenestepensjonen, hvert år du har medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning (alle års opptjening).

Har du særaldersgrense og aldersgrensen din er 65 år eller 60 år, har regjeringen og partene i arbeidslivet inngått en pensjonsavtale som gjelder for personer med særaldersgrense som er født i 1963 og yngre, du lese avtalen her

 

Alderspensjon født før 1963

 

Alderspensjon født fra 1963

Slik søker du alderspensjon:

Logg inn i Medlemsportalen for å søke elektronisk.

Meld fra til arbeidsgiveren din om at du vil gå av med pensjon i god tid før pensjonering. Du kan søke om pensjon 3 måneder før du skal gå av. Når du søker via medlemsportalen sender arbeidsgiver inn arbeidsgivererklæring elektronisk.

 

 

 

 

Du kan også sende inn skjema per post:

Søknad om alderspensjon – Egenerklæring

Søknad om pensjon – Arbeidsgivererklæring