Oppsatt pensjon

Dersom du har opptjent minst 3 års medlemstid kan du ha rett til alderspensjon og uførepensjon. Ved dødsfall kan dine etterlatte ha rett til ektefellepensjon og barnepensjon fra Bergen kommunale pensjonskasse.

I tillegg kan du eller dine etterlatte ha krav på pensjon fra folketrygden. Denne blir utbetalt av NAV. Du har ikke rett til oppsatt uførepensjon hos Bergen kommunale pensjonskasse mens du mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden (NAV).

Du har ikke rett til en oppsatt pensjon hvis du fortsatt jobber i en stilling som gir rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning.

Hvis du skifter arbeidsgiver innen offentlig sektor, er det en egen overføringsavtale som sikrer at du får med deg opptjeningstid fra de ulike ordningene når pensjonen skal beregnes.

Hvis du har vært medlem av en annen offentlig tjenestepensjonsordning etter at du ble utmeldt fra Bergen kommunale pensjonskasse, skal du søke oppsatt pensjon hos den tjenestepensjonsordningen du sist var medlem av. Du må i søknaden opplyse om medlemskap i øvrige offentlige tjenestepensjonsordninger slik at pensjonen din blir beregnet utfra din totale medlemstid.

Logg inn i Medlemsportalen for å søke elektronisk.

 

Lenke til SGS 2020