Et godt år for kapitalforvaltning

Kapitalforvaltningen i 2023 har gitt et resultat på NOK 1.731 mill. for kollektivporteføljen og NOK 158 mill. for selskapsporteføljen. Det gir en verdijustert avkastning på 8,2 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toneangivende børsene ga alle positiv avkastning i 2023. Verdensindeksen uten valutasikring ga best avkastning med over 25 %, mens Oslo Børs ga i underkant av 10 % avkastning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mellomlange og lange rentene steg i første halvår, noe som var utfordrende for obligasjonsporteføljer med lang rentedurasjon. De falt tilbake i annet halvår, og de lengste rentene avsluttet året om lag der de startet.

For BKP, var det eiendomsporteføljen som var mest krevende i året som gikk. Både direkte eid eiendom og eiendomsfond måtte ta store nedskrivninger som følge av økte avkastningskrav i markedet. Disse økte kravene skyldes økte lånerenter. De øvrige aktivaklassene ga alle positive bidrag til resultatet i 2023.

Oppsummert var 2023 et godt år for BKP, og det var mulig å styrke bufferkapitalen slik at vi er godt rustet til å møte svingninger i markedene.