Lån i BKP

Til bygging, kjøp, rehabilitering eller finansiering av bolig i Bergen eller nabokommune yter Pensjonskassen lån på inntil kr. 2.000.000,- mot 1. prioritets pant i eiendommen. Lån kan gis innenfor 60 % av lånetakst godkjent av pensjonskassen. Kjøpesummen blir lagt til grunn hvis denne er mindre enn lånetaksten. Det ytes også lån til seksjonsleilighet/selveierleilighet når denne har eget matrikkelnummer.

Rehabiliteringslån/utbedringslån gis på grunnlag av kostnadsoverslag.

Hvis lånesøker har ektefelle eller samboer som også er medlem av pensjonskassen, kan det likevel bare innvilges et lån i samme bolig.

Pensjonskassen forbeholder seg til enhver tid rett til å besiktige panteobjektet.

Kopi av siste ligningsattest/lønnsslipp vedlegges søknaden, dvs. både for medlemmet og ektefelle/samboer.

 

VÅRE MEDLEMMER KAN OGSÅ BENYTTE SEG AV STOREBRAND AVTALEN SOM GIR GODE BETINGELSER PÅ LÅN OG FORSIKRING.

Ved å trykke på linken kommer du rett inn til Storebrands hjemmeside for dette tilbudet.