Godt første halvår i 2021

BKP leverte en verdijustert avkastning på 5,2 % i første halvår 2021. I 2020 ble avkastningen 5,7 %.

Det norske og de globale børsene har gitt god avkastning så langt i år.

Som figuren over viser ble børsene påvirket av utbruddet av Covid – 19. Markedene hentet seg imidlertid raskt inn igjen takket være ekspansive pengepolitiske og finanspolitiske tiltak. BKP var godt rustet til å møte utfordringene som fulgte av de store bevegelsene, slik at vi også fikk nytte av den raske gjeninnhentingen.