Godt resultat i 2021

BKP leverte en verdijustert avkastning på 8,1 % i 2021 mot 5,7 % i 2020.

Norske, amerikanske og globale indekser steg med mer enn 20 % i 2021.

Renteporteføljene hadde et mer utfordrende år da både markedsrenten og kredittpåslagene steg, og BKP oppnådde en avkastning på den norske obligasjonsporteføljen på 1,1 % og på den globale obligasjonsporteføljen på 0,8 %. Med de gode aksjeresultatene, kunne vi styrke egenkapitalen med NOK 158 mill. og premiefondet med NOK 393 mill.