Urolige markeder i 2018

BKP leverte en verdijustert avkastning på 0,9 % i 2018 og en bokført avkastning på 3,4 %. Resultatet av kapitalforvaltningen ble NOK 151 mill. Dette er svakere enn de foregående årene, men bedre enn risikofri rente som var 0,5 %.

Aksjemarkedene begynte året bra, og Oslo børs var opp mer enn 15 % fra januar til september. Utover på høsten ble det mer turbulent, og alle de toneangivende børsene endte året i minus.

 

 

 

BKP har gjennom en årrekke levert avkastning langt utover risikofri rente, og ved utgangen av 2018 er det bygget opp en betydelig akkumulert meravkastning i forhold til risikofri rente. I tillegg har BKPs langsiktige mål på 5,5 % årlig avkastning blitt oppfylt.

Diagrammet nedenfor viser BKPs avkastning gjennom den siste 15 års perioden, sammenlignet med risikofri rente (ST1X*) og det langsiktige målet på 5,5 %.

 

 

Utviklingen viser at den vedtatte strategien har fungert godt under de rådende forhold og at det langsiktige målet har vært realistisk.

 

*ST1X er indeks for 3 måneders norsk statsvekselrente