Krevende første halvår 2022

Resultatet av investeringer i kollektivporteføljen var minus NOK 1.056 mill. De globale aksjemarkedene var preget av urolige geopolitiske forhold, høy inflasjon, energimangel, samt stigende renter.

Oslo Børs har vært i positivt terreng store deler av halvåret, men var 2,5 % i minus den 30.06.2022.

Både korte og lange renter har steget betydelig i løpet av første halvår. Obligasjonsverdiene faller som følge av stigende renter.

Starten av annet halvår ser bedre ut, og børsindeksene stiger. Inflasjonstallene fortsetter imidlertid å skape utfordringer for markedene.